III. KOCURKI

REAZLIZOWANE TEMATY ORAZ ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE W GRUPIE KOCURKÓW

MARZEC
1. Świat oczami artysty
2. Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie
3. Zimo! Do zobaczenia za rok!
4. Już przybyła wiosna miła


-kształtowanie umiejętności słuchania różnych gatunków muzyki oraz wypowiadania się na jej temat,
-rozbudzanie wyobraźni muzycznej poprzez improwizację ruchową i plastyczną,
-kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
-kształtowanie wrażliwości na działa sztuki- rzeźby oraz piękno dział sławnych artystów,
-zapoznanie z drukowanymi i pisanymi literami: „P”, „p”, „C”, „c”, „Ł”, „ł”, „Z”, „z”
-doskonalenie słuchu fonemowego,
-doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter,
-bogacenie zasobu słownictwa związanego z teatrem,
-zapoznanie dzieci z rożnymi formami teatralnymi,
-rozwijanie ekspresji teatralnej – tworzenie krótkich przedstawień ,prezentacja pozostałym dzieciom,
-doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie poznanych liczb,
-przeliczanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
-porównywanie liczebności zbiorów,
-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
-określenie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla wiosny,
-rozbudzenie zainteresowań siewem i wzrostem roślin,
-rozpoznawanie i nazywanie części roślin,
-utrwalenie znajomości metrum trójdzielnego,
-nauka piosenki „Zbudź się rzeczko”,
-kształtowanie umiejętności społecznych, postawy życzliwości wobec innych.
-Udział w przedstawieniu muzycznym „Muzyczne podróże po Polsce”
-Wyjście do WCK „Przygoda świnki” - Udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
-Wyjście do szkoły – udział w przedstawieniu przygotowanym przez uczniów klasy II ---„Bezpieczne zimowe zabawy”, „Sportowa rywalizacja”- udział w zawodach przygotowanych przez panie ze Szkoły Podstawowej nr 1
-Obchody Dnia Wiosny udział w konkursie z okazji powitania wiosny w Parku Rozrywki Trzy Wzgórza

KWIECIEŃ


1. Dobra Kondycja i dobre zdrowie, wszystko ci o nich przedszkolak powie.
2. Zwierzęta z bliska i daleka
3. O wiosennych świętach każdy z nas pamięta.
4. Zwierzęta domowe są szczęśliwe i zdrowe.


Cele ogólne:
-przyzwyczajanie dzieci do zgłaszania dolegliwości własnych lub zauważonych u innych,
-kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza oraz w sytuacji choroby,
-wzbogacenie informacji na temat królestwa zwierząt – prezentacja cech wybranych zwierząt i -omówienie środowiska ich życia,
-omówienia zwyczajów Wielkanocnych,
-układanie ilustracji na podstawie wysłuchanego tekstu,
-kształcenie umiejętności redagowania ustnych wypowiedzi na podany temat,
-doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wdrażanie metod aktywizujących
-nabywania doświadczenia w ważeniu, pozwalających dzieciom odróżnić ciężar ważonego przedmiotu od jego wielkości,
-zapoznanie z drukowanymi i pisanymi literami: „H”, „h”, „F”, „f”, „J”, „j”, „Z”, „z”
-ćwiczenia słuchu fonemowego,
-ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe,
-doskonalenie spostrzegawczości,
-rozwijanie myślenia twórczego,
-rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
-wprowadzenie znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
-rozwiązywanie i układania zadań tekstowych,
-kształcenie umiejętności wyodrębniania podzbiorów,
-kształcenie umiejętności określenia cech liczb jako parzyste i nieparzyste,
-rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw oraz wykonywania prac plastycznych,
-rozwijanie sprawności psychoruchowej,
-kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa podczas konkursów i występów.
-Udział dzieci w konkursach „Bystrzaki”, „Let's sing”, „Brzechwa dzieciom” itd.
-Wyjście do WCK - udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Przedszkolowo.pl logo