ODPŁATNOŚĆ

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
Z mocy prawa - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r- o zmianie ustawy o systemie oświaty i oraz niektórych innych ustaw od 01 września 2013r obniża się stawkę za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola, przekraczającą 5-cio godzinną podstawę programową do 1.00 zł

.
Opłata za wyżywienie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora z dnia 25 sierpnia 2014 roku wynosi:

  • śniadanie 1,80 złotych
  • obiad 3,00 złotych
  • podwieczorek 1,20 złotych
Razem: 6 złotych

Rodzice zobowiązani są do wniesienia opłat za przedszkole na konto bankowe od dnia 1 do 15 danego miesiąca na podstawie uprzednio uzyskanej informacji od intendentki przedszkola o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule wpłaty powinno być: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.
BANK PEKAO S.A. 08 1240 4357 1111 0010 3971 5112Przedszkolowo.pl logo