PLAN PRACY

Nasza koncepcja: WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PRZEDSZKOLA!

Głównymi założeniami Planu Pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 na rok szkolny 2018/2019 są:

-"Kto Ty jesteś Polak mały" - kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych w przedszkolu.
-"Jestem samodzielny i kreatywny" - identyfikowanie,wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia (się) dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkolowo.pl logo