Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.


Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa

-Deklaracja kontynuacji: złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym dla dzieci już uczęszczających do przedszkola od 04.03.2019-08.03.2019

-Rekrutacja: od 18.03.2019 r. (od godz. 8.00) do 25.03.2019 r. (do godz. 9.00).

Rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania sytemu zostaną przedstawione na stronie Miasta oraz stronach internetowych przedszkoli na początku marca.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, będą obowiązywały kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Uchwała jest w trakcie procedowania dostępna na stronie: http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/004/010/003

Szczegółowe terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr OR-I.0050.30.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym (Dostępne w załączniku pod artykułem).
Komunikat 2019-02-18, 09:37 | autor: Katarzyna Dąbrowa
Przedszkolowo.pl logo