ODPŁATNOŚĆ

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE
Z mocy prawa - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r- o zmianie ustawy o systemie oświaty i oraz niektórych innych ustaw od 01 września 2013r obniża się stawkę za każdą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola, przekraczającą 5-cio godzinną podstawę programową do 1.00 zł

.

UWAGA ZMIANA !!!


Z dniem 1 stycznia 2020 roku wzrasta opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu . I tak:

1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci w przedszkolu ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków tj. ( wsad do kotła).

2. Ustala się następujący podział kosztów żywienia dla dzieci:

1) dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka, obowiązująca przy korzystaniu z 3 posiłków dziennie : 8,00 zł - ( 100% kosztów żywienia)

2) dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka, obowiązująca przy korzystaniu z 2 posiłków dziennie
- śniadanie i obiad : 6,40 zł - (80% kosztów żywienia),
- obiad i podwieczorek : 5,60 zł - (70% kosztów żywienia),

3) dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka, obowiązująca przy korzystaniu z 1 jednego posiłku dziennie:
- śniadanie : 2,40 zł - ( 30% kosztów żywienia),

4) dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka, obowiązująca przy korzystaniu z 1 posiłku dziennie :
- obiad : 4,00 zł - ( 50% kosztów żywienia)

5) dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka, obowiązująca przy korzystaniu z jednego posiłku dziennie :
- podwieczorek : 1,60 zł - ( 20% kosztów żywienia).

3. Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od dziennej ilości posiłków oraz ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Odpłatność za wyżywienie pobierana jest z dołu, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca.

5. Należność za żywienie należy wpłacać na konto: 08 1240 4357 1111 0010 3971 5112
Przedszkolowo.pl logo