PROJEKTY eTwinning


Co to jest eTwinning w przedszkolu?


Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich.

W przypadku przedszkoli nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy z bliźniaczymi placówkami w Europie, aby móc rozszerzać sposoby realizacji podstawy programowej o nowe, niekonwencjonalne i atrakcyjne dla dzieci formy.

eTwinning otwiera polskie przedszkola na Europę i daje możliwość czerpania z tej niezwykłej współpracy korzyści przez wszystkich uczestników projektu: dzieci i ich rodziców, nauczycieli i przedszkola jako instytucje.

Korzyści dla dzieci z realizacji projektów eTwinning

-świetna zabawa
-rozwijanie różnych umiejętności (plastycznych, muzycznych, aktorskich, organizatorskich) oraz wyobraźni podczas twórczej aktywności
-zdobywanie umiejętności pracy w zespole
-poczucie bycia odpowiedzialnym za „coś ważnego”
-budowanie zainteresowania literaturą, sztuką teatru i plastyką w niezwykły, interesujący sposób
-poszerzanie wiedzy o świecie i innych kulturach
-zainteresowanie dzieci nowoczesnymi technologiami (Dzieci oglądają filmy i zdjęcia -wykonane techniką cyfrową i umieszczone na stronie projektu.)
-zachęcenie dzieci do nauki języków obcych

Korzyści dla przedszkola z realizacji projektów eTwinning

-poszerzenie przez nauczycielki umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
-możliwość realizacji postulatu aktywnego uczestnictwa dziecka w procesie edukacji
-okazja poznania form i metod pracy wykorzystywanych w innych krajach.
-poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.
-promocja przedszkola
-wzmocnienie współpracy przedszkola z rodzicami
-bodziec do intensywnej nauki języka angielskiego

O wszystkich poczynaniach związanych z realizacją w/w projektów będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.
Przedszkolowo.pl logo