RODO

Administrator (Przedszkole Publiczne nr 1) informuje, że Inspektorem Danych Osobowych na naszej placówce jest:

Krzysztof Hawrylak

Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

1. e-mail:  iod@hawrylak.pl
2. tel.: 514 517 700
3. pisemnie na adres siedziby Administratora
Przedszkolowo.pl logo